Deze keer in het weetje met dieren met zee in de naam is de zeekrokodil aan de beurt.

Deze krokodil is de grootste nog levende krokodillen soort. Ze kunnen wel een lengte van 7 meter bereiken maar meestal worden ze 4 tot 5 meter lang en wegen rond de 1200 kilo. De vrouwtjes zijn kleiner en lichter. Die worden meestal 3 meter lang en wegen ongeveer 500 kilo. De zeekrokodil is het de grootste reptiel op de aarde, maar niet de langste.

De zeekrokodil heeft een grote kop en zware kaken. Het dier kan wel 68 tanden bevatten. Die staan dan in meerdere rijen in zijn gebit. Het lichaam van de zeekrokodil is gestroomlijnder dan bij andere krokodillen. Ze zijn ook beter aangepast aan het water. De huid van deze dieren wordt donkerder naarmate ze ouder worden. Het ligt eraan in welk gebied ze leven in hoeverre de krokodil donkerder wordt. Sommige zeekrokodillen worden dus donkerder dan andere.

De gebieden waar je de zeekrokodil kan aantreffen zijn in Noord-Australië en Zuid-Azië. Het leefgebied van een zeekrokodil zijn modderige, troebele wateren aan de kust. Grotere zeekrokodillen gaan soms ook verder de zee in.

Op het menu van de krokodil staan insecten, kreeften, reptielen, zoogdieren en vissen. Heel af en toe wordt er een grootte prooi gevangen zoals een buffel. De zeekrokodil valt ook wel eens mensen aan. De aanvallen kunnen soms zelf fataal zijn.

Verder over de voortplanting. De vrouwtjes zijn pas geslachtsrijp als ze 10 tot 12 jaar oud zijn. De eieren worden dan in een nest gelegd dicht bij het water. Het aantal verschilt tussen de 25 en 90 eitjes. De temperatuur bepaalt wanneer de eitjes uitkomen. Als het altijd 32 graden is duurt het 80 dagen voordat ze uitkomen. Het geslacht van de dieren wordt ook bepaald door de temperatuur. Als de temperatuur 31,6 graden of hoger is zullen er meer mannetjes geboren worden en als de temperatuur lager ligt meer vrouwtjes. Dit komt doordat de temperatuur de hormoonhuishouding in het ei beïnvloedt. Als de eieren zijn uitgekomen maken de krokodillen jongen een piepend geluid dat de moeder vervolgens waarneemt en dan begint ze het nest open te graven. De moeder brengt de jonge voorzichtig in de bek mee naar het water. Echter wordt maar minder dan 1% van de krokodillen volwassen, dit komt onder andere door vijanden die de eieren opeten of andere zeekrokodillen die na de geboorte de kleintjes opeten. Het leven van een zeekrokodil valt dus niet mee.